Κλήρωση για την ανάδειξη μελών σε επιτροπές

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 

 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών, Δημοτικών Υπαλλήλων,σε Επιτροπές:

 

Α) Για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τον Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π για το έτος 2018»

Β) Για την εξέταση των ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού 

 5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών, Δημοτικών Υπαλλήλων,σε Επιτροπές:

Α) Για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για τον Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π για το έτος 2018»

Β) Για την εξέταση των ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Δευτέρα 21/08/2017, και ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις παραπάνω επιτροπές.

 


Εκτύπωση   Email