Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Δήμου Προσοτσάνης

grafeiotypou2

Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης προβαίνει στη δημιουργία “Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας” που θα ενισχύσει την Τοπική Ανάπτυξη, τους θεσμούς ενδυνάμωσης της Τοπικής Δημοκρατίας και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Με δεδομένη τη δεινή οικονομική κατάσταση, η ανάγκη διαφύλαξης και διάδοσης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική και επιβάλει τη δημιουργία συνεργειών με κοινό στόχο την ανάδειξη της τοπικής μας ταυτότητας. Ο Δήμος Προσοτσάνης, ξεκινά διαδικασίες εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών και επιχειρηματιών της περιοχής, στοχεύοντας στην ανάδειξη των εκλεκτών προϊόντων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, έχει σαν κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και την ενίσχυση του καλού ονόματος μιας περιοχής, ως μια “συλλογική περιουσία” που ανήκει σε όλους και που πρέπει να προστατεύεται από συλλογική δομή. Είναι μια συμφωνία, μια διακήρυξη του Δήμου, επαγγελματιών και της τοπικής κοινωνίας να συνεργαστούν σε “εθελοντική” βάση προκειμένου να προωθήσουν την περιοχή τους και τις επιχειρήσεις ως προορισμό με ένα κοινό όραμα για την ποιότητα στη περιοχή τους. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η αύξηση των θέσεων εργασίας.

Οι Βασικοί στόχοι του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας είναι:

 

  • Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, διαφήμισης, ενίσχυσης και υποστήριξης της περιοχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στο δημότη και επισκέπτη, με αφορμή το τοπικό προϊόν.

  • Ο συντονισμός των δράσεων για την προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των μοναδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της περιοχής από τους καταναλωτές και η προώθηση τους προς μια ευρύτερη αγορά.

  • Η υλοποίηση δράσεων με τις οποίες θα διευκολυνθούν διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις της περιοχής.

  • Η δικτύωση των επιχειρήσεων της περιοχής με επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις / δίκτυα επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Η διαφύλαξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

  • Η προστασία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από την κερδοσκοπία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο Δήμος Προσοτσάνης αποτελεί προνομιακή περιοχή με αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, έχει επιχειρήσεις στο χώρο του τροφίμου και των ποτών/κρασιού με ποιοτικά και διακεκριμένα προϊόντα, ποιοτικές επιχειρήσεις εστίασης, πλήθος σημείων ενδιαφέροντος που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικό πόλο.

Καλούμε λοιπόν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Προσοτσάνης, να συμμετέχουν ενεργά ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, βελτιώνοντας και προάγοντας τις υπηρεσίες και τα τοπικά προϊόντα, κάνοντας το Δήμο μας πρωταγωνιστή στην ευρύτερη περιοχή.  


Εκτύπωση   Email