Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα και μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.)

thyreos

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

Την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β')

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναθέτουσας αρχής δηλώνω υπεύθυνα ότι οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα και μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β') είναι:

 

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Εκτύπωση   Email