Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 15/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης στην 1η / 29-01-2018 τακτική συνεδρίαση του, έλαβε την υπ΄αριθμ. 15/2018 απόφαση του με θέμα «Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης».

Με την εν λόγω κανονιστική απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

Την έκδοση της πιο κάτω Κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης, όπως την εισηγήθηκε στο Δ.Σ. η ΕΠΖ με την η υπ΄αριθμ. 6/2018 ομόφωνη απόφαση της και η Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης με την υπ΄αριθμ. 8/2018 ομόφωνη απόφαση της:

Αναλυτικότερα :

  • Μονοδρομείται η οδός «29ης Σεπτεμβρίου 1941» της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης με κίνηση από την Δύση προς την Ανατολή (προς την Πλατεία). Η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση (μονοδρόμηση) απαιτείται προκειμένου στην συνέχεια να παραχωρηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κ. Γκάνα.

  • Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την έγκριση της, τη δημοσίευση στον Τύπο και την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της Τ.Υ. του Δήμου.

  • Η δαπάνη που τυχόν προκαλείται με την κανονιστική απόφαση θα βαρύνει ως προς τα υλικά σήμανσης τον Κ.Α. 30/7135.02 «Προμήθεια Πινακίδων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.500,00€.

  • Η παρούσα απόφαση μετά την έγκριση της θα κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης.

Η κανονιστική αυτή απόφαση εκδίδεται και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006).

 

Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης

 


Εκτύπωση   Email