Εβδομάδα δημόσιας υγείας & κοινωνικής μέριμνας ΠΕ Δράμας 2019

AFISA

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00π.μ.

Ημερίδα με θέμα «Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, με ομιλητές τους: Βασιλείου Νικηφόρο, Ιατρό της ∆/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, με θέμα: «Νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια».

Κυριακίδου Πολυξένη, Ε∆Υ/Υγιεινολόγο, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. ∆ράμας με θέμα: «Καταπολέμηση κουνουπιών». Παπαδούδη Ανέστη, Κτηνίατρο, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με θέμα: «Ζωονόσοι μεταδιδόμενες μέσω διαβιβαστών».

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 


Εκτύπωση   Email