Υποχρεωτική η Χρήση μάσκας στις υπηρεσίες μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την είσοδο σας στην Υπηρεσία μας,απαιτείται υποχρεωτικά χρήση μάσκας

(Απόφαση Υπουργών 27815/03-05-2020 ΦΕΚ 1647 Β΄)

Το πρόστιμο για την παραβίαση της υποχρέωσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 6, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ


Εκτύπωση   Email