Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2020 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και έκτασης μεγαλύτερης του ενός στρέμματος, υποχρεούνται αμέσως μετά το τέλος του τρύγου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Κανονισμό 1308/2013, τον κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/273 καθώς και των εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2017/274.

Διαβάστε περισσότρα


Εκτύπωση   Email