Ενημέρωση για τα νέα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης της Κοινότητας Προσοτσάνης

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1-1-2021

1.Πάγια Τέλη Ύδρευσης 45,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Ανά Υδρόμετρο

2.Κλίμακα Τιμολόγησης Κατανάλωσης Νερού

ΕΤΗΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Από 0 μ3 έως 100μ3

Από 101 μ3 έως 200 μ3

Από 201 μ3 έως 300 μ3

Από 301 μ3 έως 400 μ3

Από 401 μ3-500 μ3

Από 500 μ3 έως 800 μ3

Από 801 μ3 & άνω

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

0,40

0,52

0,63

0,63

0,63

 0,63

0,75

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

3.Πάγια τέλη αποχέτευσης-υπονόμων 20,00

ανά παροχή αποχέτευσης πλέον ΦΠΑ 24%

4.Tέλη Χρήσης Αποχέτευσης-Υπονόμων

Από το 2021 και σε εφαρμογή Αποφάσεων Δ.Σ. 152-153/2020 επιβάλλεται Τέλος Χρήσης Βιολογικού Καθαρισμού για τις Κοινότητες που έχουν συνδεθεί (Προσοτσάνη-Πετρούσα-ΒΙ.ΠΑ.).

Υπολογίζεται ως ποσοστό 35% της κατανάλωσης ανά παροχή επί 0,40€ για την Κοιν. Προσοτσάνης και ΒΙ.ΠΑ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200