Ξεκινάει η λειτουργία Σ.Υ.Δ. στο χρονίων παθήσεων Δράμας

Σας γνωρίζουμε ότι το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας :4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» πρόκειται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρίες από 18 ετών και άνω. Σε κάθε Σ.Υ.Δ. θα κατοικούν έξι (6) άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες που δεν παρουσιάζουν ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα ενταχθούν στις ΣΥΔ κατόπιν αξιολόγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας του Παραρτήματος και ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης θεωρούνται τα εξής: - ́ η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου, - οι δυνατότητες συμμετοχής του σε  δραστηριότητες της κατοικίας και της Κοινότητας, - η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους, - ή κατ' αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του.

Εκτύπωση   Email