ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

anakoinwsh2ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'αριθμ.Δ13/οικ./33475/1935 ΦΕΚ 2281/15-6-2018 Υπουργικής Απόφασης οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εφόσον δύναται να εργαστούν υποχρεούνται:

1. Να εγγράφονται στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μέχρι τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους.

2. Να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους

3. Να επισκέπτονται τον Ο.Α.Ε.Δ, όποτε κληθούν και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους

4. Να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας ή να συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης , συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.

Tα παραπάνω θα ισχύσουν από τις 1/8/2018.

 


Εκτύπωση   Email