Ενημέρωση σχετικά με ακίνητα που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ

Για ακίνητα που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ από την 1η Νοεμβρίου 2018 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τμήμα Εποικισµού Αναδασμού) τηλ 2521351217
Γραφείο 217 Διοικητήριο Δράµας

Εκτύπωση   Email