ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Λόγω αποριών και ερωτήσεων πολλών καταναλωτών ενημερώνουμε για τα

νέα τιμολόγια ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ του Δήμου, που ισχύουν από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.Εκτύπωση   Email