ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.4643/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193/3.12.2019) , ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (όπου απαιτείται) ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ (ή σε άλλο πάροχο), ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 , ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΛΠ.

ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/03/2020.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου)

2) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης)

3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


Εκτύπωση   Email