Δηλώσεις συγκομιδής από υπόχρεους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την ΔΑΟΚ Δράμας ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έκτασης μεγαλύτερης του ενός (1) στρέμματος που είναι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής, αν δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019, υφίστανται κυρώσεις που έχουν την μορφή χρηματικού προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΔΑΟΚ Δράμας στο Διοικητήριο Γραφείο 238 (τηλ 25213 51238)


Εκτύπωση   Email