Δασική αστυνομική διάταξη θήρας Δασαρχείου Δράμας κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Η ρύθμιση αφορά την θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Δράμας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020 από 20-8-2019 μέχρι 29-2-2020, για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο


Εκτύπωση   Email