ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση για ανάθεση δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του εγκεκριμμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα" (Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr - INTEGRA_TOUR).

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων έργου, διοργάνωσης τελικής συνέντευξης τύπου, δημοσιεύσεων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά τοπικά και περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργίας ενημερωτικού υλικού, δημιουργίας στρατηγικής branding του διασυνοριακού παλαιοντολογικού πολιτιστικού προϊόντος, δημιουργίας περιεχομένου για το κοινό λογισμικό εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και δημιουργίας υλικού για την διαδικτυακή πλατφόρμα κοινοτικής δικτύωσης του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του εγκεκριμμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα" (Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr - INTEGRA_TOUR) που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες διοργάνωσης συναντήσεων έργου, διοργάνωσης τελικής συνέντευξης τύπου, δημοσιεύσεων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά τοπικά και περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργίας ενημερωτικού υλικού, δημιουργίας στρατηγικής branding του διασυνοριακού παλαιοντολογικού πολιτιστικού προϊόντος, δημιουργίας περιεχομένου για το κοινό λογισμικό εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και δημιουργίας υλικού για την διαδικτυακή πλατφόρμα κοινοτικής δικτύωσης του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 274/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Δείτε το έγγραφο

 


Εκτύπωση   Email