Αιτήσεις για την τηλεοπτική κάλυψη μόνιμων κατοίκων της Τ.Κ. Πύργων

Ο Δήμος Προσοτσάνης, ενημερώνει τους Δημότες του, ότι από 15/02/2019 στα πλαίσια της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», και για το χρονικό διάστημα έως τις 19/12/2019, όπως ορίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, οι κάτοικοι της Τ.Κ. Πύργων, οι οποίοι δεν έχουν πλήρη τηλεοπτική κάλυψη των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα ΚΕΠ.

 

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εταιρία από την οποία επιθυμούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης. Οι εταιρίες που συμμετέχουν είναι η DIGEA (με υπηρεσίες “DIGEA PACK”) και η COSMOTE TV (με υπηρεσίες “COSMOTE TV PACK”).

 

Aπό το δίκτυο της εταιρίας DIGEA, oι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας που εκπέμπονται είναι οι: ALPHA, ANT1, OPEN BEYOND, Μακεδονία TV, ΣΚΑΪ, STAR και οι σταθμοί της ΕΡΤ (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ HD και ΒΟΥΛΗ) για διάστημα 8 ετών.

 

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας που διατίθενται στην πλατφόρμα της COSMOTE TV είναι οι προαναφερόμενοι του δικτύου της DIGEA, καθώς επίσης και οι σταθμοί Action 24, Αιγαίο TV, a.Epsilon, Atlas TV, Βεργίνα TV, CRETA TV, Star Κεντρικής Ελλάδας, ΕΝΑ Channel, EXTRA CHANNEL, 4 Ε, Κρήτη Νέα Τηλεόραση, Κρήτη TV, Cosmote History για διάστημα 2 ετών. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω λίστα δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε εμπορικές συμφωνίες της εταιρίας.

 

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από το ΚΕΠ/Δήμο)

 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής

 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το ΑΦΜ

 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ τελευταίου εξαμήνου,(βλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

 1. Άλλο αποδεικτικό μέσο μόνιμου κατοίκου, όπως:

 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας

 • Επαγγελματική δραστηριότητα

 1. Οπωσδήποτε να αναφέρεται το τηλέφωνο (σταθερό/κινητό)

 

*Ο Δήμος Προσοτσάνης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές ή ματαιώσεις που είθε προκύψουν στην υλοποίηση του έργου ή στην επιλογή των δικαιούχων από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η :

Ο λογαριασμός ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση – (Παράρτημα II, δίνεται από το ΚΕΠ/Δήμο)

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίος) που να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της κατοικίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η :

Ο λογαριασμός ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα άλλου προσώπου

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση – (Παράρτημα IΙ, δίνεται από το ΚΕΠ/Δήμο)

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίος) που να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της κατοικίας

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ, επικυρωμένο με το γνήσιο της υπογραφής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η :

Ο λογαριασμός ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα αποθανόντα προσώπου

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση - (Παράρτημα IΙ, δίνεται από το ΚΕΠ/Δήμο)

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίος) που να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της κατοικίας

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η :

Το όνομα ή επώνυμο δεν είναι ίδια με του λογαριασμού της ΔΕΗ

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα IΙ, δίνεται από το ΚΕΠ/Δήμο)

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίος) που να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της κατοικίας

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙV, επικυρωμένο με το γνήσιο της υπογραφής

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5η :

Όταν ο δικαιούχος δεν μπορεί να μετακινηθεί (πχ ΑΜΕΑ)

 • Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει
 • Εξουσιοδότηση του Παραρτήματος V, επικυρωμένο με το γνήσιο της υπογραφής

 

Τα απαραίτητα έγγραφα θα τα προμηθευτείτε από τα ΚΕΠ

 

 


Εκτύπωση   Email