8η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

  2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019

  3. Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου

  4. Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων ΤΚ Περιχώρας

  5. Εγκριση του Πρακτικού 3 κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Εγκριση του Πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ «ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ»

  7. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. Εγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ)- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ»


Εκτύπωση   Email