Οικονομικά στοιχεία αιρετών 2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

Λύσσελης Άγγελος του Συμεών

Δήμαρχος

Προσκόμισε

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Αντιδήμαρχος     +     Τακτ.ΟΕ

 Προσκόμισε

Παπαμιχαήλ Γεώργιος του Αστερίου

Αντιδήμαρχος   +   Τακτ.ΟΕ +Αναπλ.ΕΠΖ   +Αναπλ. ΝΠΔΔ

Προσκόμισε

Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου

Τακτ.ΟΕ  +Αναπλ.ΠΡΟΕΔ. ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη

Τακτ.ΟΕ+   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΚΕΠ                   

Δεν Προσκόμισε

Καπαντζάκης Αναστάσιος του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος    +  Αναπλ.ΟΕ

Προσκόμισε

Τσελεγκίδης Αντώνιος του Ιορδάνη

Αναπλ.ΟΕ

Δεν Προσκόμισε

Τσαουσίδης Ιωάννης του Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος

Προσκόμισε

Γαραμπέρας Παντελής του Δημητρίου

Τακτ.ΕΠΖ+Αν.Αντιπρ.ΔΗΚΕΠ

Δεν Προσκόμισε

Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα του Κων/νου

Τακτ.ΕΠΖ+ΑΝΤΙΠΡΟΕΔ. ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Παυλίδης Πέτρος του Ιωάννη

Τακτ.ΕΠΖ +Αναπλ. ΝΠΔΔ

Προσκόμισε

Ηλιάδης Μιχαήλ   του Νικολάου

Αναπλ.ΕΠΖ + Αναπλ. ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Αναστασιάδης Ηλίας του Ιωάννη

Τακτ.ΕΠΖ+μέλος ΔΗΚΕΠ

Προσκόμισε

Γρηγοριάδης Νικόλαος  του Αθανασίου

Αναπλ.ΕΠΖ + Τακτ.ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Χατζηκυριακίδης Σαράντης  του Κορνηλίου  

Τακτ.ΟΕ+ Αναπλ..ΔΗΚΕΠ

Προσκόμισε

Σμολοκτός Νικόλαος του Αποστόλου

Αναπλ.ΟΕ  + Αναπλ.ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Μεσονύχτης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Αναπλ.ΟΕ+ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Γεωργιάδης Γεώργιος του Ανέστη

Τακτ.ΕΠΖ +Αναπλ.ΟΕ  +Αναπ.ΝΠΔΔ  

Δεν Προσκόμισε

Μάρτζιος Αθανάσιος του Βασιλείου

Αναπλ.ΕΠΖ+Αν.Προέδρ.ΔΗΚΕΠ+Αναπλ.ΑΝΤΙΠ.ΝΠΔΔ

Δεν Προσκόμισε

Τσακμακίδης Κοσμάς του Κωνσταντίνου

Τακτ.ΕΠΖ+ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΕΠ

Προσκόμισε

Βουγιουκλής Ηλίας του Γεωργίου

Τακτ.ΟΕ  +    Αναπλ.ΕΠΖ

Δεν Προσκόμισε

 Ντεμίρης Αθανάσιος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 Προσκόμισε

Τσελεμπής Αθανάσιος

Αναπλ.ΕΠΖ

Προσκόμισε

Φατράλης Βασίλειος του Παναγίωτη

Επικεφαλής Ελάσσονος μειοψηφίας

Προσκόμισε

Αθανασιάδης Θεόδωρος 

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

Δεν Προσκόμισε

 

 


Email