3η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333

 

Προσοτσάνη, 24/01/2011
Αριθ.Πρωτ.: 912

ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης,
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες  Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [03η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr