Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης (χώρος ΕΠΑΛ Προσοτσάνης), λόγω στενότητας του χώρου του Δημοτικού Καταστήματος, στις 26/12/2010, μέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος

Άγγελος Σ. Λύσσελης

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr