8η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

 

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
Προσοτσάνη, 23/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 4327
 
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
 
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 31η του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [08η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Έγκριση και ψήφιση της απογραφής και του  ισολογισμού έναρξης του νέου Δήμου Προσοτσάνης ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email