12ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 28-07-2020 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην 12η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 13ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου οικ. έτους 2020.

 2. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2020.

 3. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

 4. Τροποποίηση της αριθ. 26/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ.

 5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

 6. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για το έτος 2021.

 7. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού οικοπέδου πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης για χρησιμοποίησή του ως χώρο στάθμευσης οχημάτων.

 8. Απόφαση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης και καθορισμός των οδών βορειο-δυτικά της πλατείας ως πεζόδρομοι (οδός Γ. Παπανδρέου και ανώνυμη οδός στο δυτικό τμήμα της πλατείας στην οποία συμβάλλει και η οδός 29ης Σεπτεμβρίου 1941).

 9. Έγκριση μετατόπισης του δικτύου ΦΟΠ και της καταβολής του ποσού.

 1. Έγκριση της αριθ. 38/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης , με θέμα: «Διόρθωση της με αριθ. 28/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί: «Έγκριση συστήματος μοριοδότησης εγγράφων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης» κατόπιν της με αριθ. 88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης».

 2. Έγκριση της αριθ. 39/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Διόρθωση της με αριθμ. 29/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί: «Καθορισμός ύψους εισφορών-Τροφείων για τα φιλοξενούμενα βρέφη του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης» κατόπιν της με αριθμ. 89/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης».

 3. Έγκριση της αριθ. 40/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Προσαρμογή της με αριθ. 13/2011 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί: «Καθορισμός ύψους τροφείων των Παιδικών Σταθμών»».

 4. Έγκριση της αριθ. 41/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ


Με βάση την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η 12η Συνεδρίαση Δ.Σ. την Τρίτη 28-7-2020 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.


Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email