17ο Δημοτικό Συμβούλιο - Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:30

dimotiko symboylio

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

 Σας  προσκαλούμε  την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 18:30 στην 17η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 83/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2019 ΚΑΙ ΟΠΔ 2019.
 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.
 3. ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.65145/16-11-2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
 4. ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΜΕΤΑΞΥ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3777/2-5-2018.
 5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3777/2-5-2018.
 6. 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.
 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ( ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ -ΑΓΟΡΑΣ  ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.
 11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF)-WIFI4EU.
 12. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟ ΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥΣ.
 13. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ».
 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 500 Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 4014 ΔΗΜΟΤΙΚΟΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.
 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 2788α ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ.
 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ.
 17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

 


Εκτύπωση   Email