16ο Δημοτικό Συμβούλιο - Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00

dimotiko symboylio

 

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην 16η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 70/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ Τρίμηνο οικ. έτους 2018.»

 3. Α. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης, για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στην με αριθ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και όλων των διαδικασιών υλοποίησης που θα προκύψουν από αυτή. Β. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 74/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.»

 5. Εφαρμογή του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 για τις οφειλές της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε.»

 6. Έγκριση συμμετοχής αιρετών στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, από 3-5 Δεκεμβρίου 2018.

 7. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2019» προϋπολογισμού 74.400,00 με τον ΦΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης κατόπιν άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού».

 8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.»

 9. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ.»

 10. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ.»

 11. Τέλη και Δικαιώματα οικ. Έτους 2019.

 

 

 


Εκτύπωση   Email