3η Έκτακτη πρόσκληση για συνεδρίαση της ΔΚ Προσοτσάνης 2015


 
            thyreos
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
     **********
Ταχ. Δ/νση: Χρ.Σακάρη 15
66200   Προσοτσάνη    
Πληρ.Ελ.Ναλμπάντη
Τηλ. 2522 350 130
 
                                                      
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

 

Σημείωση: Το έκτακτο της σύγκλισης της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 , 3 του Ν. 3852/2010, έγκειται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης περί «Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον Ρίζο Βασίλειο» για τον εξής λόγο :

 

Ο ενδιαφερόμενος προσήλθε στην Υπηρεσία του Δήμου στις 24-2-2015 προκειμένου να εκδώσει άδεια για το κατάστημά του και κατέβαλε το παράβολο με το αριθ.505/24-2-2015 τριπλότυπο είσπραξης του Ταμείου.

 

Εκ παραδρομής όμως ενημερώθηκε από την υπηρεσία ότι δεν υποχρεούται στην έκδοση νέας αδείας αφού μεταβιβάζεται η άδεια του προηγούμενου ιδιοκτήτη, και δεν υπέβαλε ταυτόχρονα με το παράβολο και αίτηση για νέα άδεια.

 

Σας προσκαλούμε στις 5 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15 μ μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΔΚ η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη για τη λήψη απόφασης στο επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Ρίζο Βασίλειο του Αλκιβιάδη στη ΔΚ Προσοτσάνης

Ο Πρόεδρος της ΔΚ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 

Εκτύπωση   Email