1η Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΔΚ Προσοτσάνης 2015

thyreos
 
 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
     **********
Ταχ. Δ/νση: Χρ.Σακάρη 15
66200   Προσοτσάνη    
Πληρ.Ελ.Ναλμπάντη
Τηλ. 2522 350 130
 
                                                      

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

 

Σας προσκαλούμε στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 μ μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της ΔΚ η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑ 1ο Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Κύρου Αντωνίου στη ΔΚ Προσοτσάνης
ΘΕΜΑ 2ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου στο κατάστημα του κ. Σκορδά Ιωάννη στη ΔΚ Προσοτσάνης
ΘΕΜΑ 3Ο Πρόταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΚ για τα έτη 2015-2019

 

Ο Πρόεδρος της ΔΚ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Εκτύπωση   Email