11η Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΔΚ Προσοτσάνης 2014

 

thyreos
 
 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
     **********
Ταχ. Δ/νση: Χρ.Σακάρη 15
66200   Προσοτσάνη    
Πληρ.Ελ.Ναλμπάντη
Τηλ. 2522 350 130
 
                                                      
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

 

 Σας προσκαλούμε στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17 μ μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της ΔΚ η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Πρόταση για Aντικατάσταση του Δικτύου Υδρευσης της ΔΚ Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ 2ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του κ.Χαλάτση Χρήστου στη ΔΚ Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του κ.Τζήμα Ιωάννη στη ΔΚ Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Στράγκα Αγγέλου στη ΔΚ Προσοτσάνης

 

Ο Πρόεδρος της ΔΚ

                     

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Εκτύπωση   Email