6η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

 

Σας προσκαλούμε στις 15-5-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της ΔΚ η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1)Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων

 

2)Πρόταση για σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης του αγροκτήματος ΔΚ Προσοτσάνης

 

3)Πρόταση για παροχή πληροφοριών για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 99,88518 στρ. της ΔΚ Προσοτσάνης

 

4)Πρόταση για παροχή πληροφοριών για την με δημοπρασία μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 25,482 στρ. της ΔΚ Προσοτσάνης


Εκτύπωση   Email