Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοκάμπου ''ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ''

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοκάμπου ''ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ''

 Πολιτιστικός σύλλογος Μεγαλοκάμπου ''ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ''

 

Έτος Ίδρυσης : 1983

Πρόεδρος Συλλόγου : Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6983523734

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μεγαλόκαμπος 66100 - Ν.Δράμας

Ιστοσελίδα: facebook

E-mail: -

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει με τη δράση των μελών του:

 • Στη διάσωση, διατήρηση, διάδοση και προβολή της ταυτότητας του ποντιακού Ελληνισμού, κυρίως της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων, της γλώσσας και γενικότερα των λαογραφικών στοιχείων του τόπου. 
 • Στη Διεθνοποίηση και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.
 • Στη μελέτη και τη συνειδητοποίηση των προβλημάτων της κοινωνίας του τόπου, την υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι σε αυτά και τη συλλογική δράση για την προώθηση και επίλυση τους.
 • Στην ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και γενικότερα της κοινωνίας του τόπου.
 • Στην ανάπτυξη των πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των μελών του και γενικά στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την παράλληλη ψυχική και σωματική τους προαγωγή και βελτίωση με διάφορες εκδηλώσεις, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π.
 • Στην διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 7-Στην ηθική συμπαράσταση, πνευματική και εάν είναι δυνατόν, στην υλική ακόμα ενίσχυση των πασχόντων μελών του Συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής γενικότερα.
 • Στην ίδρυση και λειτουργία τμημάτων χορού, θεάτρου, μουσικής, μουσείου κ.λ.π.
 • Στην συνεργασία με άλλους Συλλόγους, καθώς και στην συνεργασία με τις Αρχές του τόπου, όπου κριθεί αναγκαίο.
   

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Πα την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, ο Σύλλογος μπορεί να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση Πνευματικού - Ψυχαγωγικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, λειτουργία ιστοσελίδας και έκδοση εντύπων.
 • Οργάνωση συγκεντρώσεων και διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, χορών και συνεστιάσεων, εξορμήσεων καιεκδρομών.
 • Διαλέξεις, ομιλίες και συζητήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τον Πόντο, την Ιστορία του και την Ιστορία γενικότερα της ευρύτερης περιοχής.
 • Η συλλογή λαογραφικού υλικού και η λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου.
 • Συνεργασία με άλλους Συλλόγους, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και γενικά με κάθε αρμόδιο κατά περίπτωση παράγοντα της πολιτείας.
 • Δημιουργία τράπεζας αίματος για εξυπηρέτηση και βοήθεια των πασχόντων μελών του Συλλόγου και των κατοίκων.
 • Οικονομική εξόρμηση μέσα και έξω από τον Νομό Δράμας.
 • Η χρησιμοποίηση κάθε μέσου που τα όργανα του Συλλόγου θα θεωρήσουν απαραίτητο και το οποίο θα συμβάλλει στην επιτυχία και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

Date

24 Ιανουαρίου 2019

Tags

Μεγαλόκαμπος