ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 2014-2020

Τίτλος έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Συνοπτική περιγραφή:

Θα αντικατασταθεί το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου, της Τοπικής Κοινότητας Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης. Θα διατηρηθούν τμήματα του εσωτερικού δικτύου. Συνοπτικά θα κατασκευαστούν:15900 μ. αγωγού διαμέτρου από Φ25 μέχρι Φ250 από πολυαιθυλένιο 10 και 16 atm, δικλείδες, εξαερωτές, στόμια πυρόσβεσης, φρεάτια, συνδέσεις 900 φρεάτια τριτεύοντος δικτύου 2 αντλητικά συγκροτήματα, αποκαταστάσεις οδών – πεζοδρομίων.

Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:

Η συγκεκριμένη πράξη πρόκεται να καλύψει τις αναγκές ύδρευσης της Τ.Κ. Πετρούσας και καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού, το οποίο παρέχεται στους κατοίκους της περιοχής, όσο και για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω της αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου και τμήματος του εξωτερικού. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πράξης κρίνεται θετικό, αφού αντιμετωπίζεται το χρόνιο πρόβλημα της μείωσης των διαφυγόντων υδατικών πόρων και τις αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.303.593,00€.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εκτύπωση