Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου και αρτοποιείου

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνει

ότι ο Δήμος Προσοτσάνης προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας των παρακάτω ειδών :

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1

Ψάρια -φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης

κιλά

295

12,00

3.540,00

 

Σύνολο

3.540,00

ΦΠΑ 13%

460,00

Γενικό Σύνολο

4.000,00

 

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ (13%)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Άρτος ολικής άλεσης Α΄ποιότητας 0,500γρ.

τεμάχια

2000

1,00

2.000,00

2

Κουλούρια σουσαμένια ολικής άλεσης -βάρους 50γρ

τεμάχια

600

0,60

360,00

 

ΣΥΝΟΛΟ (1)

2.360,00

ΦΠΑ 13%

306,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)

2.666,80

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΟ

3

Σταφιδόψωμο ολικής άλεσης -βάρους 60γρ

τεμάχια

300

0,65

195,00

4

Ελαιόψωμα ολικής άλεσης -βάρους 60γρ

τεμάχια

300

0,70

210,00

5

Τσουρέκι-βάρους 500γρ

τεμάχια

44

3,20

140,80

6

Τυροπιτάκια κουρού του κιλού με τυρί φέτα

κιλά

90

7,00

630,00

7

Λαγάνες

τεμάχια

19

1,09

20,71

ΣΥΝΟΛΟ (2)

1.196,51

ΦΠΑ 24%

287,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

1483,67

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 10

ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)

3556,51

ΦΠΑ (13% +24%)

593,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)

4.150,00

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης .

Οι προσφορές πρέπει να αποτελούνται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής την τεχνική και οικονομική προσφορά οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 7869/13-09-2018 διακήρυξη και στην υπ΄αριθμ. 1/2018 μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 12:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης ,στην Ταχ. Δ/νση Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΑΡΙΑ

 

Εκτύπωση