Διακήρυξη «Καθαριότητα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των ακινήτων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας : «Καθαριότητα
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των ακινήτων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 73.800,00 € (με Φ.Π.Α.), σε βάρος του Κ.Α. 10/6265.01 των εξόδων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

 

Διακήρυξη

Τεχνική μελέτη καθαριότητας

 


Εκτύπωση   Email