Δημοπρασία τμήμα έκτασης 5.000τμ , από το το δημοτικό αγροτεμάχιο 502Β Μαυρολεύκης

 

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία τμήμα έκτασης 5.000τμ , από το το δημοτικό αγροτεμάχιο 502Β Μαυρολεύκης, για χρήση σταυλικών εγκαταστάσεων , σύμφωνα με την αρ.183/2015 απόφαση της Ο.Ε.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης την Παρασκευή 13/11/2015 και ώρα 10-11πμ με τους όρους που ορίζει η αρ.183/2015 αποφ.Ο.Ε. και η 17798/3-11-2015 διακηρυξη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η επαναληπτική θα διεξαχθεί , με τους ίδιους όρους, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011-2015 , στο Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης .

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ.-Αποστολίδης Κων/νος).  

 

Δείτε το έγγραφο

 

 


Εκτύπωση   Email