Δημοπρασία προς εκμίσθωση, το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ, σύμφωνα με την αρ.38/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης και την 2550/14-03-2018 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΔΕΥΤΕΡΑ 26-03-2018 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 10.00πμ-11.00πμ ..

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).

 

 

Εκτύπωση