ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρια κατακύρωσης: α) τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες επισκευής και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και ελαστικών, για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α 23%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Χρήστου Σακάρη 15 την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συντήρηση επισκευή οχημάτων . Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.178,86 Ευρώ (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ).

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2522350152 αρμόδια κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

 

 


Εκτύπωση   Email