ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2013

thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση, των δημοτικών οχημάτων-μηχανημάτων του, για το έτος 2013, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα από τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012.

Αναλυτική διακήρυξη και έντυπο προσφοράς διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr)

Πληροφορίες: Τηλ. 2522350152, Μαναρίδου Αλεξάνδρα- Γραφείο Προμηθειών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


Εκτύπωση   Email