Διακήρυξη «Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης»

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης

Διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

"Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης"

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση