Επαναληπτική δημοπρασία προς εκμίσθωση δημοτικοί αγροί στη Δ.Κ. Προσοτσάνης

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη
διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία προς εκμίσθωση οι δημοτικοί αγροί 2782 - 294 – 7728 – 3564 – 6673 - 308 Προσοτσάνης, σύμφωνα με την αρ.207/2015 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης. 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2015 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 10:00πμ-11:00πμ .

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ.-Αποστολίδης Κων/νος).

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

Άγγελος Λύσσελης

Εκτύπωση