Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες της Εκλογικής Περιφέρειας Προσοτσάνης Δήμου Προσοτσάνης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Ν. Α. Δράμας, προϋπολογισμού 140.000,00 € με το  Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2011ημέρα Δευτέρα και ώρα. 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης στην οδό Χρ.Σακάρη 15, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την προβλεπόμενη ημερομηνία ή προβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011, ώρα 11.00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των7.000 ευρώ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης , οδός Χρ.Σακάρη 15 στο τηλέφωνο 2522350112.


Εκτύπωση   Email