ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

FANTAROIPAR 474x405

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Νομού Δράμας Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων»

Προσκαλεί

Όλους του Άρρενες Δημότες που γεννήθηκαν το έτος 2002 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας, να υποβάλλουν μέχρι 30/03/2017 στον Δήμο (Γραφείο Δημοτολογίου) υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί πίνακες κλάσεως 2023.

Να δηλώσουν:

α) Το επάγγελμα του στρατευσίμου (δηλαδή του αγοριού)

β)Τις γραμματικές γνώσεις του (τελευταία τάξη από την οποία έχει προαχθεί).

γ)Την διεύθυνση κατοικίας του (Πόλη ή Χωριό, οδός, αριθμός, Ταχ. Κώδικας, αριθμός τηλεφώνου).

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω Τηλεφώνου 2522350143 ή FAX (2522023322 ).

 

4. Σχολεία του Δήμου


Εκτύπωση   Email