ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-06-2010)

  2. Την με αριθμ. 97/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης με την οποία

καταρτίζει Πίνακα και συντάσσει Πράξη Γενικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας και ορίζει επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

  1. Το Π.Δ. 38/2019, (ΦΕΚ 64 Α΄/24-04-2019) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

  2. τις με αριθμ. 29745/19-4-2019 (ΦΕΚ 1366 Β΄) και 33697/3-5-2019 (ΦΕΚ 1501 Β΄), Υπουργικές Αποφάσεις.

  3. Την με αριθμ. 75622/2583/4-5-2019 Απόφαση Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας, του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

  4. Την με αριθμ. 42/40869/29-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

  5. Την αριθ.92581/3271/30-5-2019 Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

     

Γνωστοποιούμε ότι:

Για τις Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Περιφερειακών Αρχών της 2ας Ιουνίου 2019 στο Νομό Δράμας το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς υποψηφίων :

α) Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" με υποψήφιο

περιφερειάρχη τον ΜΕΤΙΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

β) Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ" με υποψήφιο

περιφερειάρχη τον ΤΟΨΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατώτερα εκλογικά τμήματα που έχουν ορισθεί με την 75622/2583/4-5-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ, ήτοι:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

207Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

α) Από : ΑΒΑΝΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

208Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΒΑΡΑΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

209Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΔΑΓΓΙΤΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Εως : ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ - ΑΝΤΙΟΠΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Ε

210Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΚΑΒΑΖΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΜΙΧΑΗΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Ζ

211Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Θ

212Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ - ΗΛΙΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑ

213Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ - ΑΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΩ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΓ

214Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΠΕΓΙΑΔΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΣΤΑΙΚΟΥ - ΣΟΦΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

215Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΣΤΑΛΑΧΤΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΤΣΑΝΕΛΙΤΖΕ - ΜΑΡΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

216Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Από : ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΜΑΡΘΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

217

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΥΤΗΡΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

218

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΜΠΙΝΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

219

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

Από : ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ - ΣΥΜΕΩΝ
Εως : ΨΥΛΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Β

         

220

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ

221Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

α) Από : ΚΑΡΡΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΠΑΖΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

222Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Από : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΟΝΤΡΟΚ - ΡΟΖΑΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

223Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

α) Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΑΝΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

224Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Από : ΛΕΟΝΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

225Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

α) Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΙΟΥΠΛΙΩΤΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

226

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

Από : ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΠΙΤΑΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ( ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

         

227Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

Από : ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ- ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

228Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΗΛΙΑΔΟΥ - ΧΡΥΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

229Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

Από : ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ
Εως : ΜΕΤΟΙΚΙΔΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

230Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

α) Από : ΜΗΛΙΑΚΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΟΛΙΤΙΚΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

231Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

Από : ΠΟΤΣΙΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΨΥΛΛΙΔΟΥ - ΖΩΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

232

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

233Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ - ΧΡΥΣΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

234Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Από : ΓΚΑΓΚΑΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

235Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Από : ΚΑΥΚΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ε

236Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Από : ΛΟΥΚΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εως : ΠΑΝΤΕΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ζ

237Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΣΚΟΚΛΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

238Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Από : ΣΜΟΙΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

239Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΡΓΩΝ

α) Από : ΑΜΠΑΤΖΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΟΥΣΜΕΚΙΑΡΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

240

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

α) Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΑΔΑΜ
Εως : ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΜΑΡΘΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

241Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

Από : ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

242Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

α) Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΗΛΙΑΣ
Εως : ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ - ΕΥΤΥΧΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

243Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Από : ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

244Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

α) Από : ΑΒΡΑΜΗ - ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

245Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

Από : ΛΑΓΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΥΔΕΡΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

246

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΑΝΖΕΛΙΚΑ
Εως : ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

247Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

Από : ΜΑΚΡΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ Β

248Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

α) Από : ΑΒΡΑΑΜΟΓΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

249Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

α) Από : ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ - ΜΟΡΦΩ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

250Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΣΙΤΑΓΡΩΝ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΟΥ - ΝΙΚΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΕΝΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

251Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Από : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ

ΕΝΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

252Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Από : ΝΑΖΛΙΔΗΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΕΝΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ Ε

253Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ - ΧΡΥΣΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

254Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥ

Από : ΔΑΓΛΕΡΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

255Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥ

Από : ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ε

256Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥ

Από : ΝΤΑΝΤΑΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΣΑΒΒΟΥΔΗ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α

257Α

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥ

Από : ΣΑΓΚΙΝΙΑΝ - ΒΑΓΚΕ
Εως : ΨΑΡΡΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοτικό κατάστημα.

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ


Εκτύπωση   Email