Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2016-2017

Νέα - Δελτία τύπου

stadio prosotsanis

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του ∆Σ: Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Γηπέδου Προσοτσάνης (Κλειστό Γηπέδου- Πίστα αναρρίχησης Γηπέδου) όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Προέδρου του ∆Σ και των αθλητικών συλλόγων χρηστών (οι οποίοι συνολικά έχουν 450 αθλούμενους - αθλητές) του Γηπέδου και έχει ως εξής:

 

Δείτε το έγγραφο

Εκτύπωση