ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

logo prosotsanis

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

(Πανόραμα,Πύργοι, Προσοτσάνη, Ανθοχώρι, Γραμμένη, Καλή Βρύση, Καλλιθέα, Κοκκινόγεια, Μικρόκαμπος, Μικρόπολη, Περιχώρα, Πετρούσα, Χαριτωμένη)

 

 

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Παράδειγμα

Αν σε ένα σπίτι ζουν δύο (2) οικογένειες παππούς – γιαγιά, πατέρας –μητέρα – παιδιά, κάνουν δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, παρόλο που είναι ένα (1) νοικοκυριό δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση και οι δύο οικογένειες λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και τα εισοδηματικά κριτήρια έκαστης.

 

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (τεκμαρτό εισόδημα), των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 € ετησίως.

Β) 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000,00 € και του ποσού των 4.700,00 €.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι με σχετική αίτησή τους στο 332 γραφείο (Τηλ. 2521 351 332) στην Αντιπεριφέρεια Δράμας (πρώην Νομαρχεία) είναι:

 

1) Αίτηση του δικαιούχου

2) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία, τουλάχιστον, συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.

3) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού και του Ε1 για το οικονομικό έτος του 2014, 2013 και 2012

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια, για το έτος 2014. θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

5) Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

6) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα έντυπα από το Δημαρχείο, τις Κοινότητες ή την ιστοσελίδα του Δήμου

 

Έντυπο αίτησης

Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986

 

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση σας έως και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr