Δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης

anakoinwsh2

anakoinwsh2

Δ.Κ. Προσοτσάνης

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ επιτρέπουμε στους κατοίκους της Δ.Κ. Προσοτσάνης να υλοτομουν και μεταφέρουν τα ίδια με τα παραπάνω δασικά είδη από την περιοχή δεξιά της εθνικής οδού Δράμας - Κ.Νευροκοπιου, την περιοχή Πύργων 23-25χλμ στην θέση Μεταλλεία Βωξίτη και αριστερά της εθνικής οδού από τον πρώην ΧΑΔΑ Προσοτσάνης - ομβροδεξαμενή στη θέση "Πηγάδι- Κοκκινογείων επειδή στην δική τους περιοχή δεν επαρκούν τα καυσόξυλα.

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

T.Κ. Πετρούσας

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

Τ.Κ. Μικρόπολης

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Τ.Κ, πλην τεχνητών δασών πεΰκης - κυπαρίσσου                Κατ* εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπουμε στους κατοίκους του Τ.Κ. Μικρόπολης να υλοτομούν και να μεταφέρουν τα ίδια με τα παραπάνω δασικά είδη από την περιοχή των ομόρων Τ.Κ., επειδή στην δική τους περιοχή δεν επαρκούν τα καυσόξυλα.

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (8) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

Τ.Κ. Πανοράματος

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Τ.Κ, πλην τεχνητών δασών πεΰκης - κυπαρίσσου

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (8) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

  

Τ.Κ. Χαριτωμένης

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Τ.Κ, πλην τεχνητών δασών πεΰκης - κυπαρίσσου

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (8) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

 

Τ.Κ. Γραμμένης

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ                                                                       Κατ* εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπουμε στους κατοίκους του Τ.Κ. Γραμμένης να υλοτομουν και μεταφέρουν τα ίδια με τα παραπάνω δασικά είδη από την περιοχή των όμορων Τ.Κ., επειδή στην δική τους περιοχή δεν επαρκούν τα καυσόξυλα.

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

Τ.Κ. Καλής Βρύσης

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Τ.Κ, πλην τεχνητών δασών πεΰκης - κυπαρίσσου

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (8) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

Τ.Κ. Καλλιθέας

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

Τ.Κ. Ανθοχωρίου

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

 

Τ.Κ. Πύργων

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Τ.Κ, πλην τεχνητών δασών πεΰκης - κυπαρίσσου

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (8) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

  

Τ.Κ. Κοκκινογείων

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

Οικισμός Αγγίτης Κοκκινογείων

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

Οικισμός Πηγές Κοκκινογείων

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

 

  

Τ.Κ. Περιχώρας

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ

 

20η Σεπτεμβρίου μέχρι 19η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και τις ίδιες πιο πάνω ημέρες την συλλογή των ξηρών και κστακειμένων όλων των δασοπονικών ειδών πλην Οξιάς και Δρυός

 

15/09/2014 έως 30/11/2014 την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα μέχρι δέκα (10) χκμ από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία (ΚΕΔ) και με την τιμή που καθορίζεται με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ποσότητες των καυσόξυλων που θα συγκεντρωθούν από τους κατοίκους των πιο πάνω Τ.Κ., με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, δεν μπορεί να υπερβούν τους οκτώ (6) τόνους κατά οικογένεια.

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

  

Τ.Κ. Σιταγρών

 

1/10/2014 έως 30/11/2014 εκτός Σάββατα και Κυριακές Την υλοτομία και μεταφορά των δασοπονικών ειδών γαύρου, πουρναριού και οστρυάς, από ολόκληρη την περιφέρεια κάθε Δ.Κ ή Τ.Κ

 

20/09/2014 έως 19/09/2015 όλες τις ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ), για υπορθώματα αμπελιού, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία για την κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπελιών ή χωραφιών και ράβδοι για ξήρανση καπνού, πάσσαλοι για την διευθέτηση χειμάρρων για την προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών, εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, να απολαμβάνονται ατελώς ξηρά και κατακείμενα δένδρα από θέσεις στις οποίες επιτρέπονται για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με την υπόδειξη και την επίβλεψη πάντοτε του αρμοδίου δασικού οργάνου της περιοχής.

 

Εφόσον τα δασοπονικά είδη κέδρου και λεπτοκαρυάς δεν υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια κάθε μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες, επιτρέπεται η υλοτομία τους από τα γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε όμως ύστερα από έγκριση μας και με την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρμοδίου δασικού οργάνου.

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email