ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ''ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ''

Νέα - Δελτία τύπου

thyreos

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010 για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων πρέπει να ανανεωθεί η θητεία της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα επιλαμβάνεται και θα συζητά και θα γνωμοδοτεί για όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου.

 

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους:

 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

 

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

 

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

 

ι) δημότες

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο του Δημάρχου για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως 15/02/2013. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://prosotsani.gr/index.php?option=com_smartformer&formid=3 του Δήμου Προσοτσάνης και εγγράφως στο Δημαρχείο Προσοτσάνης .Αρμόδιος Υπάλληλος Σαραφίδης Θεοφύλακτος 1ος όροφος Γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος απ’ αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

pericon

 

Εκτύπωση