Ο Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στα παιδιά - Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στα παιδιά2019

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr