Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Συλλογής και μεταφοράς δευτερευουσών καρπώσεων για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.

Ανακοινώσεις

Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Συλλογής και μεταφοράς αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - δαδιού, του φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του πολλαπλασιαστικού υλικού για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας