ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020»

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

2019-2020»

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους γονείς του Δήμου μας ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης –ΕΕΤΑΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μητέρες που θα λάβουν την «αξία Τοποθέτησης» να εντάξουν δωρεάν σε κάποιον από τους Παιδικούς μας Σταθμούς τα βρέφη και νήπια που στις 30/9/2019 κλείνουν 8 μηνών έως 2,5 χρονών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μητέρες που έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και αυτές που είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες. Επίσης οι πατέρες που βρίσκονται σε χηρεία ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια/ συμπαράσταση παιδιού με αναπηρία. Δεν έχουν δικαίωμα οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα, στην κατάσταση απασχόλησης, στην εργασιακή σχέση, στο είδος απασχόλησης και στην οικογενειακή κατάσταση.

Το έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωση» των ενδιαφερομένων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατά το χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019 στην Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Εκεί υπάρχει αναρτημένη και η αναλυτική πρόσκληση όπου αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες.

Ο Παιδικοί μας Σταθμοί όπως κάθε χρόνο, θα υποστηρίξουν και φέτος τις μητέρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να εγγράψουν τα βρέφη και τα νήπιά τους σε έναν από τους Παιδικούς μας Σταθμούς.

Για τον Α΄, Β΄ Προσοτσάνης, τον Παιδικό Σταθμό Πετρούσας και τον Παιδικό Σταθμό Μικρόπολης, θα δίνεται υποστήριξη από την προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και τις προϊσταμένες των Παιδικών, για τον Παιδικό Σταθμό Φωτολίβους και Σιταγρών θα δοθεί υποστήριξη από τις αντίστοιχες προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών.

Για την υποστήριξη μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στα τηλέφωνα:

Β΄Παιδικός Σταθμός Προσοτσάνης: 25220-22058

Παιδικός Σταθμός Σιταγρών: 2521095138

Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους: 2521093270

Παιδικός Σταθμός Πετρούσας : 2522041205

Εκτύπωση