Αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κάτοικοι που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών* για το έτος 2019 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο ΚΕΠ έως 15 Μαΐου 2020.

* Μικροπόλεως, Κοκκινογείων, Γραμμένης, Πετρούσας, Μικρόκαμπου, Ανθοχωρίου, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Πύργων, Πανοράματος, Περιχώρας, Χαριτωμένης, Προσοτσάνης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000€ → Ποσό 600€

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 3.001€ έως 4.700€ → Ποσό 300€

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας διετίας (Δήμος)

  • Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018

  • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

  • Πιστοποιητικό / Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

  • Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή ΕΛΤΑ

 


Εκτύπωση   Email